TOP

第一回 子ども支援教室 ボランティア交流会

 8月15日、いつもナガイサの活動をサポートしてくださっている方たちが、

横のつながりをもてるように交流会を行いました。

 

 

 

今回の交流会では、ボランティアやナガイサスタッフのお互いを知ることを大切にしました。これまでボランティアさんたちは毎週土曜日に集って、子どもの勉強をサポートしてくれていましたが、ご自身のことを話す時間はあまりありませんでした。そこで、まずは自己紹介をしました。「普段なにをしているのか?」「これまでの仕事や経験は?」「フィリピノナガイサ以外、子ども支援しているか?」「どうしてナガイサの活動をしてくれているか?」皆さんの自己紹介はとても興味深いものでした。

 

教室の課題についての意見交換もしました。

「日本語力が乏しい子どもに、興味をもってもらうために、マンガを使ってもいいですか」

ナガイサの教室の目的は、

ハロハロ教室:来日したばかりの子どもが学校生活や学校の勉強についていけるようにサポートする

受験生教室:高校進学サポート

教室のゴールは生徒次第なので、ここでは決められません。ナガイサの設立目的としては、「自立支援」なので、最後的にはナガイサから単立っていけばゴールです。

  いつもお世話になります!

Read More
TOP

FN CLASSES: JUKENSEI CLASS AT SEINEN CLASS

Kasabay ng pagiging NPO ng Filipino Nagkaisa sa taong ito, inilunsad din ang independenteng klase ng grupo o ang FN Classes.  Mayroon itong dalawang kategorya: ang Jukensei Class at Seinen Class.

 

Ang Jukensei, o sa English ay Students’ for High School Qualfying Exam, ay mga kabataang Filipino na kasalukuyang mag-aaral sa 3rd year Jr High School. Layunin sa pag-aaral nito ang mabigyang-suporta ang mga aralin sa paaralan at pagsasanay sa pagkuha ng entrance exam. Dito rin sasanayin ang mga mag-aaral sa interview para sa aplikasyon para sa High School. Magkakaroon ng aktuwal na pagsasanay upang maihanda ang kanilang damdamin at higit na magkaroon ng lakas ng loob. Mayroong mga boluntaryong Japanese na guro para sa bawat mag-aaral kung kaya’t higit na matututukan ang pangangailangan ng bata. Aming hangad na kami ay maging daan upang maipagpatuloy ang kanilang mga pangarap para sa hinaharap.

 

Ang Seinen, o sa ating wika ay  ”Kabataan”, ay para sa mga kabataang Filipino na may edad 16  hanggang 19 taong gulang o yaong nasa High School na o kasalukuyang hindi nag-aaral subalit nais mag-aral ng Nihongo. Layunin ng pag-aaral dito na makamtan ang Level 3 at Level 4 sa Japanese Language Proficiency Test. Ang JLPT level na ito ay maaari nang gamitin bilang katibayan ng kakayahan sa Nihongo kung nais magtrabaho.

 

 

 

Ang FN Classes ay nagsisilbing tulay para sa ating mga Kababayan sa lipunan ng Japan. Ito rin ang nagsisilbing pintuan na magbubukas sa kanila sa mas higit na mabuting pamantayan ng pag-aaral ng Nihongo. Dito ay binibigyan ng pagkakataon ang mga Kabataan na bumuo ng sariling pangarap at magkaroon ng damdamin tungo sa tagumpay.

 

Read More