TOP

GUIDANCE SEMINAR FOR HIGH SCHOOL ENTRANCE

Ginanap ang unang  Guidance Seminar para sa mga kabataan na nais pumasok sa High School.

Kasama rin ang mga magulang sa pakikinig.

DSC_0139

 

DSC_0143

 

 

Tinalakay ang mga uri ng High School, requirements upang makapasok sa High School, at inaasahang gastusin sa pag-aaral.

DSC_0150

DSC_0147

 

Mayroong listahan ng mga paaralan na maaaring pagpilian pasukan. Binigyang-paalala ang mga tagapakinig na mahalagang bigyang konsiderasyon ang layo ng bahay mula sa paaralan upang makaiwas sa malaking gastos sa pamasahe.

DSC_0152

 

Ipinaliwanag ang mga hakbang sa aplikasyon sa pagpasok at ang mga mahahalagang petsa na dapat tandaan bilang paghahanda.  Nagkaroon din ng talakayan ukol sa mga tanong ng bawat isa at palitan ng karanasan mula sa mga magulang na mayroong pinag-aaral sa High School sa kasalukuyan.

DSC_0156

 

Napakahalaga ang edukasyon tungo sa kinabukasan ng mga kabataan. Saan mang parte ng mundo sila magtungo, hindi pa rin nagbabago ang kasabihan na “Ang edukasyon ang pinakamahalagang pamana ng mga magulang sa mga anak.”. 

 

Comments are closed.