TOP

ISANG TAON NA PO ANG NPO FILIPINO NAGKAISA!

Isang taon na po ang NPO Filipino Nagkaisa!

Sa loob nang 18 taon, ang grupo ng Filipino Nagkaisa ay grupo lamang ng mga Filipino na sumusuporta sa mga Kababayan sa Hamamatsu. Upang mas marami pa ang matulungan, itinaguyod ang grupo na maging NPO o Non-Profit Organization. Ito ay upang mas mapalawak pa ang mga proyekto na higit na makakatulong, hindi lamang sa mga Kababayan, bagkus maging sa lipunan ng Japan. Ang grupo ay naging NPO ayon sa batas na isinasaad ng Japan.

FN cake

Hangad po namin na makasama kayo tungo sa pag-unlad.

Maraming salamat sa pagtitiwala at kooperasyon.

Mabuhay po sa ating lahat!

Comments are closed.