TOP

Halohalo first day of school May 18,2013

May 18,2013

Sinimulan ang unang araw  ng  Halohalo  class ng  orientation  at pagpapakilala ng mga   boluntaryong guro at staff . Nagbigay din ng mga impormasyon ukol sa mga  regulasyon na dapat sundin ng mga magulang  at mga estudyante sa mga panahong sila ay nasa klase at  nasa pangangalaga ng NPO  Filipino Nagkaisa

Pagkatapos ng orientation  ay pinapunta na  ang mga estudyante sa kani-kanilang guro upang  makapagpakilala sa isat isa.  Habang naghihintay ang mga magulang, sila ay   kinausap at binigyan  ng ibat-ibang impormasyon ukol sa mga ibang proyekto ng  Npo Filipino Nagkaisa.

In behalf of the  NPO Filipino Nagkaisa , kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sa lahat ng mga magulang at estudyanteng dumalo sa araw na ito .  Nagpapasalamat din kami sa lahat ng mga boluntaryong guro na walang  sawa sa pagbibigay-suporta  sa grupo.  Tanging hangad at layunin namin ang makatulong sa  kapwa Filipino na naninirahan sa Hamamatsu. Nais din naming  makatulong sa ating mga kabataang  Filipino na gustong mag-aral  at makisalamuha  kasama  ang ibang estudyanteng Hapones  sa kanilang  paaralan.

Hangad namin na magtulungan tayo upang lalo nating mapaunlad ang samahang  Filipino at magkaroon tayo ng tiwala sa sarili  na  kaya nating mamuhay ng maayos  dito.

Kung may nais kayong  malaman, huwag kayong mag-tubiling lumapit sa amin. Kami ay handang tumulong sa inyo sa abot ng aming makakaya.

Maraming salamat po.

 

IMG_6405

Ito ang mga magulang at mga estudyante na dumalo.

IMG_6438

 

Ito ang ating mga bagong pasok na estudyante

IMG_6419

 

Ito ay mga  boluntaryong  guro na Hapon , at staff ng Filipino Nagkaisa.

 

 

 

 

 

IMG_6436

 

Ang mga bagong estudyante habang nakikinig sa mga staff na nagbigay paliwanag ukol sa class.

Comments are closed.