TOP

FM HARO NEW STUDIO

Lumipat na ang studio ng FM Haro sa Zaza City!

Simula ngayon Abril, sa bagong studio na ang recording ng Filipino Nagkaisa para Mayo.

Bilang panimula sa bagong studio, bumisita ang mga staff at nagdub para sa topic ng “Tourist Spots sa Pilipinas”.

fmharo

 

 

Ito ang panimulang episode namin sa pagbubukas ng mga aktibidad para sa Heisei 25.

Subaybayan po ninyo kami tuwing unang Linggo ng buwan. Tatalakayin po namin ang mga paksa na makapagpapaalala sa atin ng ating bansa at kapupulutan ng aral at tuwa. Ang programa po natin ay sa “Amihama Familia” mula 6:00~.

 

fmharo

Comments are closed.