TOP

Heisei Year 24 Kosai Nihongo Class Shuuryoushiki

March 30, 2013@Kosai Shiminkaikan

Nagtapos sa araw na ito ang Nihongo Class ng ating mga Kababayan sa Kosai.

shuuryou1

Naging unang tagapagsalita at pagbati ang Chairman ng NPO FilipinoNagkaisa na si Mrs Grace Nakamura.

shuuryou11

 

Nagpasalamat ang guro ng klase na si Mrs Yuko Yamaura.

shuuryou3

Mayroong mag-aaral na nagtalumpati ukol sa kanyang karanasan sa pag-aaral.

Labis na nakakatuwa ang kanyang kuwento ukol sa magandang pagbabago na nangyari sa kanya sa pagpasok sa klase.

shuuryou6

Mula sa mga mag-aaral, mayroong munting regalo ng message album na ibinigay sa guro bilang pasasalamat.

shuuryou8

Higit sa lahat, nagkaroon ng magandang samahan sa Kosai at nagkaroon ng pundasyon ang Filipino community dito.

shuuryou2

Congratulations sa mga nagtapos!

shuuryou9

Ang shuuryoushiki ay dinaluhan ng mga kaibigan at kapamilya.

shuuryou10

Pati ang mga staff ay masayang sumuporta.

shuuryou12

Nakakataba ng puso na ang kapamilya ng ating mag-aaral ay labis ang suporta sa kanya.

Matapos ang shuuryoushiki, ito ang napakatamis na regalo ng pagmamahal(photo courtesy of Mrs Jacquelyn Sado).

shuuryou13

 

Comments are closed.