TOP

2nd BOUSAI KUNREN SEMINAR in KOSAI

March 17, 2013

Sa ikalawang pagkakataon ay nagkaroon ng Bousai Kunren(Disaster Drill) Seminar sa Kosai. Pangunahing tagapagsalita si Ginoong Ken Nakamura. Siya ay mula sa Multicultural Division ng Shizuoka Prefecture Planning and Public Relations Bureau.

bousai2

Tinalakay ang kahalagahan ng seminar kung saan naging batayan ang nakaraang Hanshin earthquake na marami ang dayuhan ang nasawi. Itinuro ang mga madadaling salita(Yasashi Nihongo) na nararapat tandaan sa panahon ng kalamidad. Nagbigay rin ng payo ukol sa angkop na ayos ng mga kagamitan sa bahay, upang maging mas madali ang paglikas kung kinakailangan.

bousai5

Ayon sa mga kinauukulan, tinatayang darating ang tsunami sa lupa sa loob ng 5 minuto matapos ang inaasahang Tokai earthquake. Ito ay higit na mas mabilis sa nagdaang March 11 , 2011 na lindol. Sa kadahilanang ito, dapat ay handa tayo anumang oras. Makakabuting maghanda ng mga pagkain at kagamitan na maaaring kailanganin agad sa loob ng tatlong araw. Maaaring abutin nang tatlong araw bago dumating ang tulong dahil sa mga balakid sa daan.

bousai3

Tandaan ang marka na ito.

evacuation pix

Ang mga gusaling may marka nito ay matibay at maaaring pansamantalang puntahan upang makaiwas sa panganib. Mayroong kasunduan ang mga may-ari ng gusaling ito sa lokal na pamahalaan at may pahintulot na gamitin itong evacuation. Mahalagang alamin natin ang mga malalapit na gusaling may marka nito saan man tayo magtungo.

bousai8

Mahalaga rin nadumalo sa disaster dril na ginaganap sa inyong lugar. Bagama’t ito ay pagsasanay lamang, ang inyong pagdalo ay mahalaga dahil dito magkakakilanlan ang mga magkakapit-bahay. Dumating man ang sakuna, mayroong nakakakilala sa inyo na maaaring makapagsabi kung sakaling wala kayo. Mas mapapabilis ang pagliligtas  kung mayroong makapagsasabi kung sino ang dapat hanapin.

bousai4

 

Comments are closed.