TOP

PARTICIPATION IN FUKUSHIMA ROUNDTABLE FOR MIGRANT SUPPORT

Dec 28~29 2012

Bago magtapos ang taon, naimbitahan ang NPO Filipino Nagkaisa sa pagtitipon ng iba’t-ibang organisasyon ng mga dayuhan na naninirahan sa Japan. Kinabibilangan ito ng mga Brazilian, Chinese, Thailand, Korean, Muslim, Spanish community at iba pa. Bukod tangi ang dami ng bilang ng mga Filipino na naimbitahan dito. Mayroon ding kinatawan mula mismo sa ating embahada.

fukushima

 

 

Tinalakay sa pulong na ito ang kalagayan ng mga dayuhan sa Japan; mga suliraning kinakaharap; mga tagumpay na nakamit sa proyekto; pangangailangan; at mga inaasahan pang pag-unlad para sa hinaharap. Layunin ng pulong na ito na matugunan at mabigyang proteksyon ang mga dayuhan. Naniniwala ang grupo na bilang ang mga dayuhan ang itinuturing na minorya sa komunidad ng Japan, ang pagsagot sa ating mga pangangailangan ang susi upang lalo pang mapabuti ang pamumuhay ng nakararami.

 

 

Comments are closed.