TOP

MS EXCEL CLASS STARTS!

Dec 17 (Mon)

 

Simula na ng Basic MS Excel Class sa Kosai.

Ito ay ang pagpapatuloy ng computer class sa Kosai Shokugyou Kunren Center.

Magkakaroon ng 5 klase para rito mula 14:00~16:00 ng bawat ika-3 Lunes ng buwan.

pcexcel

Comments are closed.