TOP

Seinen Class Closing Ceremony (青年クラス終了式)

Noong Dec 1(Sat) ang pagtatapos ng Seinen Class.

Bago ibigay ang certificates, binigyan muna ng N3 test ang mga mag-aaral.

Ang mga masisipag na mag-aaral ay nabigyan ng certificate ng pagsisikap at

katunayan na sila ay pumasok sa klase ng Filipino Nagkaisa.

Nagpapasalamat kami kay Watanabe sensei para sa pagtuturo sa aming mga mag-aaral.

Umaasa kami na muli ay makasama namin siya sa mga susunod na klase.

Congratulations sa mga mag-aaral ng Seinen Class na nagtapos sa taong ito!

Goodluck naman sa mga mag-aaral na kukuha ng JLPT para sa Dec 2!

Comments are closed.