TOP

Karagdagang Klase, Karagdagang Guro sa Kosai

Noong November 25, sinimulan ang weekend Nihongo Class sa Kosai. Ito ay mula sa kahilingan ng mga Kababayan natin na nagtatrabaho sa kaisha sa mga karaniwang araw. Magkakaroon ng anim na klase hanggang sa Enero. Bukod sa araw na ito na ginanap ng Linggo, ang mga susunod na araw ay sa araw na ng Sabado. Ito ay gaganapin sa Washizu Community Bousai Center tuwing 14:00~16:00.

 

Sa unang araw na ito, ipinakilala ang grupo at mga adhikain nito. Nagpakilala ang lahat sa isa’t-isa. Pinag-aralan din ang paksa ng Rirekisho o “resume” sa ingles.

 

Mayroong bagong guro para sa Kosai class tuwing Miyerkules at Biyernes. Sa kanyang unang araw, itinuro ang wastong pagpapakilala sa sarili kapag may pagtitipon. Pinag-aralan din ang pagsulat ng sariling address sa postcard. Nagdala ng postcard para sa Bagong Taon, o “Nengajyou” ang guro bilang halimbawa.

Nag-aral rin ng Kanji ang mga mag-aaral sa pamamagitan ng “Karuta”.

Comments are closed.