TOP

2012 UTOC Matsuri

Muli ay sumali ang Filipino Nagkaisa sa UTOC Matsuri sa taong ito.

 Ito ang panel ng grupo. Makikita rito ang mga proyekto at klase sa taong ito. Naririto rin ang pamphlet kung saan mababasa ang kasaysayan ng grupo hanggang sa kasalukuyan.

Ito ang lugar kung saan nakalagay rin ang iba’t-ibang panel mula sa ibang organisasyon.

Mayroong libreng soba at mochi na ipinamimigay sa mga dumalo.

 Ito ang paggawa ng mochi.

Mayroong ilustrasyon ng Bousai Fair na ginanap sa UTOC. Dito ay tinuruan ang mga dayuhan ng mga pamamaraan na dapat gawin sa panahon ng kalamidad. Kasama na rito ang mga paghahanda na dapat isaalang-alang bago dumating ang kalamidad. Gumawa ng translation sa kani-kanilang wika ang mga mag-aaral upang mabasa ng kani-kanilang kababayan.

Dito ay nakita ko ang litrato ng pamilyar na mag-aaral. Siya ay mag-aaral din namin tuwing Sabado sa Halo-Halo class.

Ito naman ang silid kung saan ginanap ang Nihongo Speech Contest.

Bago ang contest, ang representative ng Filipino Nagkaisa para sa Intermediate level ay nagsanay sa tulong ng guro.

Ito ang silid na pinagganapan ng speech contest.

Bago ang contest, ang mga kalahok ay pinulong para sa mga patakaran at para sa pagpili ng pagkakasunod-sunod ng contestants.

Ito ang speech ng ating representative na si Mrs Jacquelyn Sado. Siya ay mag-aaral sa klase ng FN sa Kosai. Sa kanyang speech, naipagmalaki niya ang lubos na pagiging magalang ng mga Filipino maging sa pananalita.

Ito ang mga contestants na lumahok sa speech contest. Hindi man pinalad ang ating representative na makamit ang trophy,  ang kanyang pagsisikap at galing ay hindi maikakaila.

Hanggang sa muling Speech contest sa susunod na taon!

Comments are closed.