TOP

2012 Bousai Kunren Seminar in Kosai


November 17- Ginanap ang Bousai Kunren Seminar sa Seibu Kouminkan sa Kosai City.

Pinag-aralan ang mga salitang Nihongo na may kinalaman sa kalamidad at lindol. Ipinaliwanag ang iba’t-ibang magnitude ng lindol na ginagamit sa Japan at kung paano nalalaman ang pagsukat nito. Binigyan ng payo ang ating mga Kababayan kung ano ang dapat gawin kapag lumindol ayon sa iba’t-ibang sitwasyon. Itinuro rin ang mga paghahanda na kailangang isaalang-alang bago pa man lumindol.

 

Marami ang naliwanagan kung bakit kailangang iwanan sa sasakyan ang susi bago lumikas sa ibang lugar….Isa sa mga dahilan ay upang mailipat ang sasakyan kung sakaling maging sagabal ito sa pagdaan ng amubulansya….Bukod dito, maraming kaalaman ang aming natutunan na tiyak na kinakailangan para sa proteksyon ng sarili, kapamilya at kapwa.

 

Nagkaroon din ng oras upang matutunan ng ating mga Kababayan ang pagsulat ng sariling address sa Kanji.

 

Nagpapasalamat kami sa aming panauhin sa araw na ito, kay Nozue sensei, sa pagdalo at pagbibigay ng karagdagang kaalaman.

 

Comments are closed.