TOP

2012 FN @ Medical Aid for Foreigners

Noong Nov 11(Sun) 9:00~15:30 ay ginanap muli ang Free Medical Check-up para sa mga foreigners. Matatandaang hindi ito natuloy noong nagdaang taon dahil sa nakalipas na kalamidad ng lindol at tsunami.

 

Ginanap ito sa Hamamatsu Shimin Kyoudou Center.

Maraming foreigner interpreter volunteers mula sa iba’t-ibang nasyonalidad. Mayroon ding mga Japanese na marunong ng ibang language. Marami ring foreigners at nagpakonsulta, kasama na ang ating mga Kababayayan. Noong una, ang mga nabigyan ng postcard reply mula sa pre-registration lamang ang tinatanggap subalit sa pagkakataong ito, binigyang konsiderasyon na rin ang mga mamamayan na walang pre-registration.

Sa pagkakataong ito, nagkaisa ang lahat sa pagtulong sa kapwa kahit pa hindi magkalahi. Nagkaroon ng pagkakataon na lalong magkalapit ang mga Japanese at mga foreigners.

Ang misyon na ito ay kasama na sa mga taun-taong layunin ng pagtulong ng Filipino Nagkaisa. Umaasa kami na hanggang sa susunod na taon ay dumami pa ang mga Kababayan at kapwa natin na matulungan namin.

Comments are closed.