TOP

2012進学ガイダンス Guidance For High School Entrance

Ito ang Guidance Counselling para sa High School Entrance na ginanap noong October 20 sa Nambu Kouminkan. Dumalo ang mga magulang at Kabataan na interesado sa pagpasok sa High School dito.

 

Dito napag-alaman ang mga pagkakaiba ng sistema ng pag-aaral sa atin at mga requirements bago makapag-aral. Nagkaroon ng pag-asa ang mga magulang na muling makakapag-aral ang kanilang mga anak dito kahit na hindi pa gaanong marunong magsalita ng Nihongo ang bata.

 

Nagbigay-payo si Ms. A sa isang magulang ayon sa kanyang sariling karanasan sa pagpasok ng High School. Si Ms. A ay isang boluntaryong Japanese sa mga klase ng Filipino Nagkaisa.

 

 

Isa-isang pinakinggan ang mga tanong ng mga magulang at sinikap na masagot ang mga ito. Inaasahang sa susunod na taon ay makakapasok na ang ating mga Kabataan upang maipagpatuloy ang kanilang mga pangarap na susi sa magandang kinabukasan.

Comments are closed.