TOP

ハロハロ日本語教室

毎週土曜日南部公民館13:30~15:30分まで。フィリピンを中心とした就学年齢の外国人の子どものうち、主に日本語レベルが初期段階の 者を対象に、日本語指導やバイリンガルによる教科指導、学校生活を送る上で必要な知識な どを学び、円滑に学校生活を送れるよう初期適応支援を行う教室です。みんなで集まり勉強す るこで、日本の学校や生活の情報等を子どもや保護者同士で交換できる場所を提供します。

Para sa mga batang Filipino na napasok sa paaralan, at sa mga batang kararating pa lamang na hindi pa marunong mag-nihongo, na ituturo sa pamamagitan ng bilingual ,pag-aaral tungkol sa pamumuhay sa paaralan ,patakaran at mga importanteng bagay na kailangan malaman .Silid aralan para sa hindi pa sapat ang kaalaman sa nihongo suporta sa pag-aaral upang makasunod sa mga aralin na sama samang nag-aaral.at ito rin ang lugar na nag-papalitan ng mga impormasyon tungkol sa paaralan at pamumuhay dito sa Japan ng mga bata at magulang.

Kami po ay sama samang nag-aaral ng masaya kasama ang Japanese volunteer Teacher at  mabait na bilingual teacher.

Comments are closed.