TOP

BAYANIHAN Nihongo Class/(日本の行事 にほんの ぎょうじ)

8/19@Nagakami Kouminakan

A Theme : Calendar

Nag-aral din sila ng mga Kultura at Nakaugalian gawin ng mga Hapon

Upang matutunan din ng mga Filipinong naninirahan dito sa Japan ang mga Nakaugaliang gawin ng mga Hapon o isa sa kanilang mga

Bunka Culture)ang aming ginawa,

Katulad ng pag susuot ng Yukata(Japanese Dress na malibang isinusuot pag may okasyon lalo na pag Festival.

Nalaman din ng mga mag-aaral ang kaibahan ng Kultura dito sa Japan at sa Pilipinas,

Tulad nnがんじつ・しょうがつBagong taon  kung tawagin sa Pilipinas,

Nalaman nila na nagpupunta ang mga Hapon sa kanilang Simbahan na tinatawag na じんじゃ(Jinja Shrine)kapag Bagong taon ng 12 oclock

ng gabi para magdasal at magpasalamat sa Isang taong biyaya at kalusugan na kanilang natanggap.

Masayang natapos ang pag-aaral na naganap noong araw na ito,

lalo na ang mga Kababaihan na nag prisintang mag sukat ng Yukata.Marami ding dumalo na Voluteer teachers

at pumasok na mag-aarak sa araw na ito.

 

Comments are closed.