TOP

BAYANIHAN Nihongo Class/Jikoshoukai(自己紹介 じこしょうかい)

7/22@Nagakami Kouminkan

A Theme : Jikoshoukai(Pagpapakilala)

Ang unang Klase na ginawa ng Filipino Bayanihan Class ay tungkol sa paraan ng Pagpapakilala sa sarili.Ang mga mag-aaral ay isa isang tumatayo sa harapan kasabay ang Volunteer teacher para gawin ang tamang paraan sa Pagpapakilala.

Masaya din ang mga mag-aaral sa Roll Play na ginawa namin habang sila ay nag hahanap ng kapares para sa Pagpapakilala,Ang lahat ay tuwang tuwa habang binibigkas ang salitang (ともうします)。

                                           

 

 

 

 

 

Comments are closed.