TOP

Pagpapaliwanag Ukol sa New Resident Management System sa Kosai

Nagtipun-tipon ang mga Kababayan sa Kosai upang talakayin ang mga pagbabago sa implementasyon ng “New Resident Management System”.  Ginanap ito sa Washizu Community Bousai Center mula 1:00pm hanggang 4:00pm.

Dinaluhan ito ng mga Kababayan sa Kosai bagamat ang karamihan ay may trabaho at abala sa pamilya.

Tinalakay ang mga hakbang na nararapat gawin sa pagpapalit ng ARC sa Zairyuu Card(Resident Card) at kung hanggang kailan ito maaaring isagawa. Binigyang-linaw at paliwanag ang ilang mga paksa na ipinag-aalinlangan noong Q and A.

Itinuro rin ang mga salitang Nihongo na karaniwang ginagamit sa Immigration. Magagamit rin ang mga Nihongo na napag-aralan sa pagsulat ng mga aplikasyon.

Nagkaroon ng kaunting salu-salo matapos ang talakayan. Marami ang humihiling na magkaroon muli ng iba pang mga talakayan na tulad nito na magiging kapaki-pakinabang sa kanilang pamamalagi rito.

Marami ang nasiyahan sa balita na mayroon nang nagsisimulang Filipino community sa Kosai.

Kami naman ay labis na natutuwa sa suporta ng mga Filipino rito bagama’t kakasimula pa lamang namin.

 

 

 

 

Comments are closed.