TOP

Nagsimula na ang Computer Class sa Kosai City

Noong July 30 (Monday) ay nagsimula na ang computer class sa Kosai City. Ito ay proyekto ng NPO Filipino Nagkaisa mula sa suporta ng gobyerno ng Shizuoka Prefecture.

Ang klase ay tuwing ika-3 Lunes ng buwan lamang. Mula July hanggang March ay magkakaroon ng 10 klase. Ang klase ay sa Kosai Shokugyou Kunren Center mula 14:00~15:00.

Ang mga paksang pag-aaralan ay ukol sa Microsoft Word at Excel gamit ang Japanese operating system.

 

 

Sa unang pag-aaral ay itinuro ang paggawa ng calling card sa pamamagitan ng MS Word.

Nakikipagtulungan din ang munisipyo ng Kosai sa proyektong ito.

Comments are closed.