TOP

Kosai Nihongo Class

 

Nagsimula noong July 11, 2012  ang Proyekto ng NPO Filipino Nagkaisa mula sa suporta na Shizuoka Prefecture. Ito ang kauna-unahang proyekto ng grupo sa Kosai City.

Sa Nihongo class, pag-aaralan ang pamantayan ng pagsasalita ng Nihongo; pagsusulat ng Hiragana, Katakana , at Kanji(elementary level); at mga paksa ukol sa pamumuhay dito sa Japan.

 

 

 

 

Bagamat maliit lamang ang bilang ng ating mga Kababayan sa Kosai City, marami sa kanila ang nagnanais matuto upang magamit sa pang-araw araw na pamumuhay dito sa Japan.

Mayroong grupo ng mga dayuhan mula sa ibang bansa na aktibo sa lungsod subalit ngayon lamang nagkaroon ng grupo na suportado ng mga Filipino. Ito ay magandang balita para sa mga Kababayang taga-Kosai magkakaroon na rin ng pagkakataon na makilala ang komunidad natin dito. Maaaring ito na rin ang magbigay-daan upang tayo ay makilala at mas lalong mabigyan ng suporta mula sa munisipalidad nito.

 

Abangan din po ang Computer Classes at mga Seminar ukol sa Pamumuhay.

 

 

Comments are closed.