TOP

Hamamatsu Global Fair

 

March 4、Hamamatsu Create Hall – “WE ARE THE FUTURE” ang theme ng musical event na ito. Ang mga kabataan ng Hamamatsu ang nagpakita ng galing sa pagkanta at pagsayaw. Ang mga kabataan na ito ay mula sa iba’t-ibang nasyonalidad na residente ng lungsod. Kasama nito ang mga bansa tulad ng Brazil, Peru, Philippines, Vietnam at Japan. Makikita rito ang pagkakaisa ng lahat bilang mga mamamayan ng Hamamatsu, bagamat magkakaiba ang bansang pinanggalingan. Mararamdaman din ang suporta ng lungsod sa mga dayuhan na naninirahan dito, lalung-lalo na sa kapakanan ng mga kabataan.

Bilang isa sa mga nakararaming bilang ng residenteng dayuhan sa lungsod, ang mga kabataang Filipino ay naimbitahang magtanghal. Sa pamamahala ng Filipino Nagkaisa, ang mga kabataan ay nagsanay nang ilang buwan at matagumpay na nagpakita ng kani-kanilang mga talento.

Ipinakita ng mga kabataang Filipino ang mga pangkulturang sayaw natin sa modernong saliw. Sinayaw ang “Magtanim ay di Biro”, “Maglalatik”, “Tribal dance” at “Muslim dance”. Habang sumasayaw ay ipinapakita sa background ang magagandang tanawin sa Pilipinas. Makikita sa costume ang makulay na kultura natin. Bawat sayaw ay may costume kung kaya’t makikitang talagang pinag-isipan at pinaghandaan ang event na ito. May apat na costume kung kaya’t apat na beses din nagpalit ang mga bata habang sumasayaw. Mabuti na lamang at handang makipagtulungan ang mga staffs at mga magulang ng FN. Hindi rin nawala ang tinikling dance na palaging hinahangaan ng manonood.

Magtanim ay di Biro

 

Maglalatik

 

Tribal Dance

Muslim Dance

 

Tinikling

 

Maging sa Pilipinas ay kasabihan na “Ang kabataan ang pag-asa ng kinabukasan.” Sila ang kinabukasan, dahil sila ang magiging mga pinuno, guro, doctor magulang, at iba pa sa hinaharap. Ang kanilang hinaharap ay nagsisimula sa munting pangarap. Ang munting pangarap na ito ay nagsisimula sa munting tinig…..ang tinig ng isang bata.

Inawit nila ang  “Small Voice”. Isa-isang kumanta ang mga bata sa mic. Hinati-hati ang lyrics sa Tagalog, English at Nihongo. Nakasuot sila ng kasuotan ng kani-kanilang pinnapangarap. Mayroong nurse, sundalo, model, at executive office staff. Mayroon man silang iba’t-ibang pangarap na nais maabot, mayroon din naman silang iisang mensahe para sa ating nakakatanda ——– Bawat bata ay hangad ang kapayapaan, kasaganaan at pagmamahal para sa lahat.

Filipino Nagkaisa Representative- Grace Nakamura

Ang mga kabataang mula sa Pilipinas,Brazil, Peru, Vietnam at Japan

Comments are closed.