TOP

訂正(ていせい) 2月5日(日) 交流会(こうりゅうかい)

Mga kabataang dumating dito galing Pilipinas.

Pagtitipon at pakikihalubilo para sa mga graduates at students.

フィリピンの 子どもたちの こうりゅうかいを します。

 

日時(にちじ)  :2月5日(日)13:30 ~ 16:30

場所(ばしょ)  :クリエートはままつ 53かいぎしつ

対象(たいしょう):フィリピン人のこどもたち(ちゅうがくせい〜20さい)

内容(ないよう) :下の チラシを 見てください。

 

 

Comments are closed.