TOP

Juntos

Masayang nag-aawitan ang mga estudyante.Isa lang ito sa mga activities ng mga batang pumapasuk sa juntos tuwing araw ng lunes at miyerkules.tuwing sabado patuloy pa rin na tinututukan kung saan ang kakulangan sa kanilang pag aaral ng wikang hapon…Nakatulong sa mga batang ito ang pagpasuk nila sa samahang ito,dahil mas nawili silang mag aral ayon sa kanilang ina na si Ginang.L,dati rati ay mahirap pagsulatin  ngaun ay kabaligtaran  ganado sila sa kanilang pag aaral dito.

Comments are closed.