TOP

ADHIKAIN

Unang araw ng bunkachou class ng taong 2011,nagbalik-tanaw kami sa napag-aralan ng nakaraang taon.Palibhasa mga bagong pasuk ang mga nag-aral dahil ang iba ay kasalukuyang nasa bakasyon pa ngayong sabado kaya medyo naging mahirap din sa kanila na maintindihan agad ang mga aralin.Panibagong kaalaman para sa kanila,napukaw ang interes nila sa aral na patungkol sa pag-inom ng gamot,ang しょくぜんatしょくごeto ay ang kung kelan mo iinumin ang neresetang gamot ng doktor bago kumain at pagkatapos kumain.Nangunguna talaga ang kalusugan lalong-lalo na nasa bansang japan tayo.Makabubuti sa atin na malaman ang mga salitang ginagamit dito.Sumunod ang pag-aaral patungkol sa loob ng restoran,nagkaroon ng dayalogo sa pag-pasuk ng restoran kanya-kanyang order ng pagkain kunwari, si Gng.R palibhasa lagi silang kumakain sa restoran medyo pamilyar na ang mga salitang ginamit maliban ke G.A na talagang nahirapan siya pati sa pagbigkas ng salitang きつえんatきんえんna ang kahulugan ay no smoking at smoking area.Karaniwan etong itinatanung kung pumapasuk tayo sa loob ng restoran para malaman kng saan tayo ilalagay na mesa.
Ganun din pinagawa din kami kung ano ang mga ginawa namin sa nagdaang pagtatapos ng taon.At higit sa lahat ay kung ano ang aming mga adhikain ngaung taon 2011.
Gng.R:marami akong gustong gawin katulad
ng madagdagan pa ang kaalaman sa wikang
hapon at matutong magluto.
Bb.A:gusto kung makarating sa america
G.A:makapunta sa bunkachou class tuwing sabado para gumaling magsalita ng wikang hapon.At sana umangat na ang ekonomiya ng japan at madagdagan ang aking trabaho.
Bb.C:matutong magsalita ng wikang hapon para makakuha ng trabaho at makatulong sa pamilya..
Ilan lang yan sa mga adhikain ng  bawat pilipino dito sa japan,makikitang malaking hadlang kung hindi natin matutunan ang salitang hapon sa pamumuhay natin dito sa bansang japan.

Comments are closed.